| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار


مراسم افتتاحیه آغاز شد.

هم اکنون مراسم افتتاحیه در حال برگزاری است.


ادامه مطلب1395/12/03

میزگرد سند جامع توسعه هوافضایی کشور

میزگرد سند جامع توسعه هوافضای کشور و نقشه راه فناوری برگزار گردید


ادامه مطلب1395/12/03

برنامه نشست های روز دوم کنفرانس

برنامه نشست های روز دوم از ساعت 8:30 آغاز خواهد شد.

ادامه مطلب1395/12/03

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر