| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 2

مسیرهای دستیابی به محل کنفرانس

ادامه مطلب1395/12/01

اطلاعیه شماره 3

نشست‌های مجازی

ادامه مطلب1395/12/01


ارائه کارگاه‌های آموزشی توسط اساتید خارجی

ارائه چهار کارگاه آموزشی توسط اساتیدی از کشورهای چین، روسیه، هلند، هند و رومانی

ادامه مطلب1395/11/27

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر