| راه ارتباطی > تماس با ما >
.: تماس با ما

بخش مسئول تلفن فکس موضوع تماس ساعت پاسخگویی
دبیرخانه کنفرانسسرکار خانم شجاعی زاد021 77338181021 77391512 
کنفرانس 
 
8 صبح الی 15 بعدازظهر
دبیر خانه نمایشگاه، کتاب و مسابقات دانش آموزیآقای مقصودی02188605106-702189781245 
غرفه ها 
 
8الی15
دبیر خانه کارگاههای آموزشیآقای اصلانی77263343-0912196613577690339 
شرکت در کارگاهها و ایجاد کارگاهها 
 
8 الی 15