| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اطلاعیه شماره 6

برنامه نشست های 4، 5 و 6 پیشرانش

 قابل توجه نویسندگان ارائه دهنده نشست‌های پیشرانش
با توجه به جابجایی صورت گرفته‌ی قبلی در راستای عدم همزمانی یکی از سخنرانی‌ها، نشست‌های 4 و 5 و6  پیشرانش مطابق برنامه جامع کنفرانس به شرح زیر می باشد.


نشست شماره 4 پیشرانش زمان روز چهارشنبه مورخ 95/12/04
ساعت 15:00-13:30
نشست شماره 5 پیشرانش زمان روز چهارشنبه مورخ 95/12/04
ساعت 17:00-15:30
نشست شماره 6 پیشرانش زمان روز پنج شنبه 95/12/05
ساعت 10:00-08:30بازگشت1395/12/02
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !