| اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

برنامه نشست های روز دوم کنفرانس

برنامه نشست های روز دوم از ساعت 8:30 آغاز خواهد شد.

مطابق برنامه، نشست های روز دوم کنفرانس از ساعت 8:30 آغاز خواهد شد. خاطر نشان می گردد 30 دقیقه قبل از شروع هر نشست فایل ارائه سخنرانی باید در اختیار مسئول نشست قرار گیرد.

بازگشت1395/12/03
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !