صفحه اصلی > هزینه ثبت‌نام
.: هزینه ثبت‌نام

شرايط ثبت‏‌نام شانزدهمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران

هزينه ثبت نام شامل موارد زير مي‌باشد:
  • شرکت در کنفرانس
  • ناهارها
  • هديه کنفرانس
  • پذيرايي بين برنامه ها

هزینه ثبت نام
نوع ثبت نام
 تا تاریخ 95/11/6 از 95/11/7 تا 95/11/25
دانشجویی 250 هزار تومان 300 هزار تومان
ارائه دهنده مقاله (غیر دانشجویان) 300 هزار تومان 350 هزار تومان
آزاد 350 هزار تومان 400 هزار تومان
  1. ثبت نام دانشجویی پس از ارسال تصویر کارت معتبر دانشجویی و تائید آن امکان پذیر خواهد بود.
  2. به مقالات پذيرفته شده که حداقل يکی از نويسندگان (نويسنده مسئول) آن ثبت نام نموده باشد وقت ارائه اختصاص داده خواهد شد.
  3. با هر ثبت‌‏نام حداکثر دو (2) مقاله پذيرفته شده چاپ خواهد شد. برای ارائه مقاله سوم به بعد نيز به ازای هر مقاله 100 هزار تومان به هزينه ثبت نام اضافه می شود (در صورتی که نويسنده مخاطب يکسانی داشته باشند و شخص نويسنده مخاطب ثبت نام نمايد).
  4. ثبت‌‏نام‌‏کنندگان و نويسندگان در کنفرانس امکان حضور در کليه جلسات ارائه مقالات، نشست‏‌های تخصصی، سخنراني‏های کليدی، مراسم افتتاحيه و اختتاميه را خواهند داشت.
  5. کارت ثبت نام در کنفرانس براي فرد ثبت نام کننده که فرم ثبت نام را تکميل کرده است صادر خواهد شد.
  6. در صورت ارائه شفاهي و يا پوستری مقالات گواهی ارائه صادر خواهد شد.