صفحه اصلی > محل غرفه ها
.: محل غرفه ها


  • آخرین مهلت ثبت نام و اجاره غرفه 20 بهمن 1395 می باشد.
  •  ثبت نام و خرید غرفه تا پیش از تاریخ یکم بهمن ماه 1395 شامل 15 درصد تخفیف می باشد.
  • پس از پرداخت هزینه ها غرفه قرارداد اجاره توسط دبیرخانه ارائه می شود.
  • مبالغ مربوط به خرید غرفه را به شماره حساب جاری بانک تجارت 0322062486به نام شرکت مهندسی هوافضای ماخ یا شماره کارت پارسیان 6221061069342295 به نام نوید مقصودی واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه نمایشگاه ارسال فرمایید.

 

اطلاعات تماس دبیرخانه نمایشگاه تلفن: 7-88605106   دورنگار: 89781245

پست الکترونیکی: aero2017info@kntu.ac.ir